POVIJEST

Vojin Bakić jedno je od najvećih imena hrvatske modernističke skulpture, koji je hrvatsku skulpturu i spomeničku plastiku uveo u područje apstrakcije visokog modernizma.
Spomenikom pobjedi revolucije naroda Slavonije, koji je svečano otkriven 1968. Bakić odlučno prekida s dotadašnjim kanonima prikaza spomenika posvećenim NOB-u, te u monumentalnom obliku ostvaruje jedinstvenu sintezu čiste apstraktne forme i simboličkog sadržaja, koje uzdiže do univerzalnog simbola pobjede.
Nakon uvodnog prikaza razvoja kiparskog promišljanja Vojina Bakića, tekst “Promjena tipologije spomeničkog rješenja Vojina Bakića – Spomenik pobjedi revolucije naroda Slavonije, Kamenska” se bavi promjenom tipologije u Bakićevu rješavanju spomeničkog zadatka, procesom provedbe natječaja, recepcijom kritike, genezom plastičkog rješenja, te simboličkim značenjem forme i materijala spomenika. Kako nije pronađena dokumentacija o gradnji i projektu, u tekstu se navodi opsežno svjedočanstvo jedinog preživjelog projektanta spomenika, dr. sc. Borisa Medje, o procesu projektiranja i gradnje.
U ratnim zbivanjima spomenik je 21. veljače 1992. višekratno miniran, a njegovi dijelovi su razneseni i upotrijebljeni kao sekundarni materijal. Izostao je interes nadležnih institucija za njegovim očuvanjem i obnovom, a počinitelji nisu pronađeni niti kažnjeni.
Nataša Ivančević

Tekst Nataše Ivančević “Promjena tipologije spomeničkog rješenja Vojina Bakića –
“Spomenik pobjedi revolucije naroda Slavonije”, Kamenska” je izvorni znanstveni rad objavljen u Zborniku radova “Problem spomenika: spomenik danas”, Klanjec, Anali Galerije Antuna Augustinčića 32– 33/34– 35(2015), 405-426.